Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Dotacja: neoECG system

Informacja o dotacji: Dofinansowanie z budżetu Państwa
Dofinansowanie Projektu komercyjnego w ramach Konkursu dla przedsiębiorstw na finansowanie opracowania, oceny działania, oceny klinicznej innowacyjnych wyrobów medycznych ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych

Tytuł projektu: Development and implementation of an innovative device for cardiological diagnostics – neoECG

Wartość projektu: 3 793 680,13 zł
Dofinansowanie: 1 896 840,06 zł

Realizacja projektu zakłada przeprowadzenie prac rozwojowych, w efekcie których zostanie opracowane narzędzie wspierające diagnostykę kardiologiczną –kompleksowy system wykorzystujący elementy sztucznej inteligencji – System rejestracji neoECG. Głównym założeniem projektu jest opracowanie urządzenia, składającego się z trzech elementów: urządzenia mobilnego (np. smartfonu), rejestratora EKG oraz aplikacji mobilnej. Opracowanie systemu neoECG stanowi potencjalną szansę na rozpowszechnienie diagnostyki kardiologicznej poprzez umożliwienie samodzielnego przygotowania pacjenta do badania i rejestrację sygnału EKG w domu. System ma szansę stać się obok termometru i ciśnieniomierza standardowym wyposażeniem apteczki domowej. Zmniejszenie kosztów opieki kardiologicznej przy jednoczesnym zwiększeniu profilaktyki i poziomu dostępności diagnostyki chorób serca stanowić będą kluczowy czynnik oczekiwanych zmian w systemie ochrony zdrowia.