Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Oferta

X

IQM

Opis produktu

IQM (Integral Quality Monitor) to urządzenie umożliwiające automatyczną kontrolę ekspozycji wiązki fotonowej dla dowolnej techniki napromieniania: 3DCRT, IMRT i VMAT.

Producent: iRT

Charakterystyka

Fluencja fotonów emitowana ze źródła akceleratora jest kontrolowana w czasie rzeczywistym, poprzez rejestrację docierającego do pacjenta promieniowania pomiędzy dwoma punktami kontrolnymi (w technice IMRT weryfikowana jest niezależnie ekspozycja dla każdego segmentu).

Specjalny kształt komory jonizacyjnej oraz zaimplementowany model pozwalają na weryfikację zarówno kształtu i wielkości poszczególnych segmentów, jak i dawki promieniowania. Urządzenie zapewnia monitorowanie przebiegu radioterapii z wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową oraz dotychczas nieosiągalną precyzją. Sygnał mierzony przez komorę jonizującą jest porównywany z obliczonym – zapisanym w pliku Dicom RT. Wyniki pomiaru są na bieżąco prezentowane w postaci wykresu na monitorze kontrolnym IQM. Dodatkowo przy przekroczeniu założonego poziomu reagowania – niezgodność jakiegokolwiek parametru realizowanego planu leczenia – zgłaszana jest sygnałem dźwiękowym.

IQM współpracuje z wszystkimi dostępnymi na rynku akceleratorami. Jest to nie tylko urządzenie do dozymetrii w czasie rzeczywistym, ale również w pełni automatyczny system do codziennej kontroli akceleratorów i weryfikacji realizacji planów leczenia. Wdrożenie systemu IQM w zakładach radioterapii pozwoli zaoszczędzić przynajmniej 1 godzinę pracy dziennie każdego akceleratora.

wróć

Materiały do pobrania

iRT_IQM_broszura

Kontakt

Dział: Radioterapia

Skontaktuj się z działem poprzez ogólny formularz kontaktowy lub wybierz na poniższej mapie interesujący Cię region i uzyskaj kontakt bezpośrednio do handlowca.