Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Anetta Undas, prof. dr hab. n. med.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Instytut Kardiologii Collegium Medicum UJ, Kraków

Artykuły