Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Michał Ząbczyk

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Instytut Kardiologii Collegium Medicum UJ, Kraków

Artykuły