Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Bartłomiej Kałuzny, prof. dr hab. n. med.

Klinika Okulistyki i Optometrii, CM UMK w Bydgoszczy

Artykuły