Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Dorota Pojda-Wilczek, prof. dr hab. n. med.

Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach

Artykuły