Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Ewa Ring, lek. med.

Klinika Dermatologii CSK MSW w Warszawie

Artykuły