Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Irena Walecka, prof. dr hab. n. med.

Kierownik Kliniki Dermatologii CMKP/CSK MSWiA w Warszawie

Artykuły

Dermatologia


K. Dopytalska, lek.
A. Mikucka-Wituszyńska, ...
P. Sobolewski , lek.
E. Szymańska, dr n. med.
I. Walecka, prof. dr hab...
Zastosowanie refleksyjnej mikroskopii konfokalnej w diagnostyce czerniaka skóry
K. Dopytalska, lek. | A. Mikucka-Wituszyńska, ... | P. Sobolewski , lek. | E. Szymańska, dr n. med. | I. Walecka, prof. dr hab...
Zastosowanie refleksyjnej mikroskopii konfokalnej w diagnostyce czerniaka skóry

P. Sobolewski, dr
I. Walecka, prof. dr hab...
A. Nasierowska-Guttmejer...
Rak metatypowy skóry – opis przypadku
P. Sobolewski, dr | I. Walecka, prof. dr hab... | A. Nasierowska-Guttmejer...
Rak metatypowy skóry – opis przypadku

I. Walecka, prof. dr hab...
P. Sobolewski, dr
A. Błaszczak, lek.
K. Dopytalska, lek.
Znaczenie refleksyjnej mikroskopii konfokalnej (RCM) in vivo w diagnostyce dermatologicznej
I. Walecka, prof. dr hab... | P. Sobolewski, dr | A. Błaszczak, lek. | K. Dopytalska, lek.
Znaczenie refleksyjnej mikroskopii konfokalnej (RCM) in vivo w diagnostyce dermatologicznej

M. Kwiatkowska
E. Szymańska, dr n. med.
I. Walecka, prof. dr hab...
I. Yurtsever
Medycyna kliniczna - leczenie raka podstawnokomórkowego
M. Kwiatkowska | E. Szymańska, dr n. med. | I. Walecka, prof. dr hab... | I. Yurtsever
Medycyna kliniczna - leczenie raka podstawnokomórkowego

M. Jasińska
M. Kwiatkowska
M. Słowińska, dr n. med.
E. Szymańska, dr n. med.
I. Walecka, prof. dr hab...
P. Wiślińska
Medycyna kliniczna - przerzuty raka piersi do skóry naśladujące czerniaka
M. Jasińska | M. Kwiatkowska | M. Słowińska, dr n. med. | E. Szymańska, dr n. med. | I. Walecka, prof. dr hab... | P. Wiślińska
Medycyna kliniczna - przerzuty raka piersi do skóry naśladujące czerniaka

E. Ring, lek. med.
I. Walecka, prof. dr hab...
Diagnostyka plam soczewicowatych - za pomocą wideodermatoskopu i mikroskopu konfokalnego
E. Ring, lek. med. | I. Walecka, prof. dr hab...
Diagnostyka plam soczewicowatych - za pomocą wideodermatoskopu i mikroskopu konfokalnego