Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Janusz Judycki, dr

Pracownia diagnostyki obrazowej i czynnościowej endourologii i ESWL Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Artykuły