Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

UROSKOP Omnia – kilka uwag użytkownika

Autorzy:
Janusz Judycki, drElżbieta Lisicka, mgr
Sala_operacyjna

Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest ośrodkiem, który jako pierwszy w Polsce wdrożył kompleksowy program leczenia kamicy nowoczesnymi, wzajemnie uzupełniającymi się, minimalnie inwazyjnymi metodami: 1986 – przezskórną litotrypsją (PCNL); 1987 – litotrypsją ureterorenoskopową (URSL); 1988 – rozbijaniem kamieni falami uderzeniowymi generowanymi pozaustrojowo (ESWL); 2006 – usuwaniem kamieni na drodze laparoskopii. Wprowadzenie tych zabiegów pozwoliło na osiągnięcie światowego standardu–ograniczenia tradycyjnej chirurgii do 2–5% przypadków, co ma szczególne znaczenie przy nawrotowym charakterze kamicy; od 1988 roku leczono tymi metodami ponad 25 000 chorych. W latach 90-tych ubiegłego wieku (technologicznie wręcz ubiegłego millenium!) klinika posiadała aparaturę i oprzyrządowanie do radiologii zabiegowej na dobrym europejskim poziomie, jednak z upływem czasu ulegały one dekapitalizacji. Zabiegi instrumentalne (PCNL, URSL), stanowiące podstawę postępowania w przypadkach ostrych i skomplikowanej kamicy, przeprowadzane pod kontrolą rentgenowską, wykonywane były do 2012 r. na aparacie z 1988 roku, niedostatecznie przystosowanym do takich procedur, nie spełniającym norm unijnych i wymagań prawnych. Wieloletnie nasze starania na różnych poziomach i w wielu instytucjach o nowoczesny zestaw RTG do diagnostyki i zabiegów endourologicznych z oprogramowaniem do procedur urologicznych, który pozwoliłby przynajmniej na utrzymanie dotychczasowego poziomu leczenia, były bezskuteczne. Dopiero wniosek „Modernizacja aparatury i zaplecza naukowo-badawczego do badań klinicznych i oceny nowoczesnych metod leczenia kamicy moczowej” z 2009 roku do Ministerstwa Zdrowia o przyznanie dotacji na inwestycję aparaturową, dzięki staraniom i zabiegom Dyrekcji Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus i wsparciu władz Uczelni, uzyskał pozytywną akceptację. Otrzymane środki pozwoliły na zakup podstawowej wersji stacjonarnego, w pełni cyfrowego systemu rentgenowskiego UROSKOP Omnia, firmy Siemens, z generatorem o mocy 65 kW, dedykowanego do diagnostyki chorób układu moczopłciowego i zabiegów endourologicznych. Aparat zainstalowano i uruchomiono w lutym 2012 r. Zalety aparatu z punktu widzenia producenta i specyfikację techniczną można oczywiście znaleźć w prospektach i materiałach informacyjnych firmy. A jak to wygląda ze strony użytkownika? Rzeczywiście wielką zaletą jest wielkość i jakość obrazu. Przy tej mocy lampy dzięki detektorowi 43×43 cm skopia obejmuje cały układ moczowy (oczywiście obszar badany można ograniczyć), nawet u wysokich pacjentów, matryca 2840 x 2880 pixeli zapewniająca wysoką rozdzielczość daje wyraźny i kontrastowy obraz, również u bardzo otyłych chorych, których liczba niestety wzrasta (wytrzymałość stołu do 272 kg nie jest przesadą!). System sterowania prześwietleniem w pełni automatycznie oblicza i optymalizuje ekspozycję, możliwe jest też ręczne ustawianie parametrów. Istnieje możliwość przetwarzania obrazu odpowiednio do wymagań, m.in. pomiar kątów/odległości, zaznaczanie strony prawej/lewej, wstawianie napisów. Znaczącym ograniczeniem dawki promieniowania jest fluoroskopia impulsowa, o częstości 3, 7, 5, 10 obrazów na sekundę, pozwalająca na dostosowanie liczby ekspozycji do wymagań wykonywanej procedury. Użyteczny, szczególnie w diagnostyce, jest zapis obrazów fluoroskopowych w pętli: maksymalny czas fluoroskopii, który można zapisać, zależy od wybranej częstości impulsów, od 17 sekund przy 15 kl/s, do 85 sek. przy 3 kl/s. Sekwencyjne odtworzenie pozwala na dynamiczną ocenę badania, np. ureteropielografii bądź badań urodynamicznych. Dzięki cyfrowemu systemowi obrazującemu możliwa jest integracja z systemem informatycznym szpitala (RIS), zarówno obrazy fluoroskopowe (stop klatka) jak i zdjęcia mogą być zapisane na twardym dysku urządzenia w formacie DICOM, przesłane do PACS w postaci pakietu, nagrane na zainstalowanej nagrywarce CD/DVD lub poprzez USB na pamięci zewnętrznej w formacie DICOM 3, TIFF i AVI. Obniża to znacznie koszty diagnostyki eliminując konieczność posiadania kaset, klisz, wywoływarek, ograniczając liczbę personelu dodatkowego. Istnieje też możliwość wydruku na drukarkach sieciowych, jednak ta forma nie może być podstawą opisów. UROSOKOP Omnia, jakkolwiek jest aparatem stacjonarnym, zainstalowanym w dwóch pomieszczeniach (pracownia i sterownia), zapewnia operatorom w wymaganym zakresie wygodny dostęp do pacjenta ze wszystkich stron bez konieczności przekładania. Ultranowoczesny płaski detektor zamiast dużego wzmacniacza obrazu zmniejsza gabaryty stołu, unikalna kątowa konstrukcja kolumny z lampą RTG pozwala na swobodne wykonywanie zabiegów endourologicznych po jej stronie. Dzięki temu pacjenci są układani w jednej konfiguracji, stanowisko anestezjologiczne jest stałe, łatwiejsza jest adaptacja pomieszczenia, lepsze jest wykorzystanie powierzchni, organizacja pracy jest bardziej ergonomiczna, szczególnie przy zabiegach wymagających dużej ilości urządzeń dodatkowych (PNL, URSL). Ruchy stołem i wyzwalanie ekspozycji wykonywane jest zarówno wielofunkcyjnym przyciskiem nożnym przy stole jak i z pulpitu w sterowni. Możliwe jest ustawienie stołu w pozycji pionowej i badanie pacjentów w zakresie jamy brzusznej w pozycji stojącej i siedzącej (dynamiczna cystografia mikcyjna!). Ustawienie lampy w pozycji parkingowej, szybka i prosta zmiana wysokości stołu ułatwiają przekładanie chorych na stół/ze stołu, również unieruchomionych. Stół może być łatwo czyszczony i dezynfekowany, nawet w trudno dostępnych miejscach, dzięki podnoszonemu blatowi z włókna węglowego. Bardzo proste i łatwe jest montowanie wyposażenia dodatkowego dla pozycji ginekologicznej z możliwością zmiany ułożenia. Aparat posiada dwa 19” kolorowe monitory TFT umieszczone na przegubowym ruchomym ramieniu pozwalające na bezpośrednią obserwację przebiegu zabiegu. System wyposażony w szereg interfejsów do podłączania aparatury endoskopowej w jakości HD, ultradźwiękowej i wideo-urodynamicznej, umożliwia wyświetlanie na prawym kolorowym monitorze TFT zewnętrznych sygnałów video wysokiej rozdzielczości, które wraz z obrazami RTG mogą być zapisane lub przesyłane. Dodatkowe dwa monitory powielają obrazy w sterowni, co pozwala na obserwację przebiegu wykonywanej procedury i wykorzystanie systemu do szkolenia studentów i lekarzy. Na zakończenie badania sporządzany jest protokół radiologiczny – informacja o dawce promieniowania przyjmowanej przez pacjenta. Dołączenie do dokumentacji takiego opisu jest obowiązkiem ustawowym. W naszej opinii UROSKOP Omnia jest nowoczesnym, wygodnym, zintegrowanym stanowiskiem pracy urologa zarówno w zakresie pełnej diagnostyki obrazowej jak i zabiegów endourologicznych, opartym na najnowszych technologiach, o niskich kosztach bieżących–szczególnie w zakresie dokumentacji, wysokim stopniu zapewnienia ochrony radiologicznej pacjenta i personelu. Z pewnością moglibyśmy powiedzieć o nim dużo więcej dobrego, gdyby nie ograniczenia finansowe pozwalające na zakup jedynie podstawowej wersji.

Autorzy
Janusz Judycki, dr

Pracownia diagnostyki ob...

Elżbieta Lisicka, mgr

Pracownia diagnostyki ob...