Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Marcin Ziętek, dr hab. n. med.

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, Oddział Skin Cancer Unit

Artykuły