Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

CX News Tag/Tematyka: czerniak

A. Szlachcic, dr hab. n....
Wideodermoskopia bez tajemnic
A. Szlachcic, dr hab. n....
Wideodermoskopia bez tajemnic

M. Marcinkiewicz, dr n. ...
Rozmowa z dr Małgorzatą Marcinkiewicz właścicielką pierwszego systemu FotoFinder ATBM® master w Polsce
M. Marcinkiewicz, dr n. ...
Rozmowa z dr Małgorzatą Marcinkiewicz właścicielką pierwszego systemu FotoFinder ATBM® master w Polsce

E. Rzegocka
VivaScope® dla chirurgii onkologicznej
E. Rzegocka
VivaScope® dla chirurgii onkologicznej

J. Calik, dr n. med.
M. Ziętek, dr hab. n. med.
Skin Cancer Unit- nowe podejście do diagnostyki i leczenia nowotworów skóry
J. Calik, dr n. med. | M. Ziętek, dr hab. n. med.
Skin Cancer Unit- nowe podejście do diagnostyki i leczenia nowotworów skóry

Znamię Spitz - Trudności diagnostyczne - opis przypadku
Znamię Spitz - Trudności diagnostyczne - opis przypadku

M. Skowrońska
Moleanalyzer pro® - cyfrowe wsparcie w diagnostyce raka skóry
M. Skowrońska
Moleanalyzer pro® - cyfrowe wsparcie w diagnostyce raka skóry

E. Rzegocka
Zaimponuj pacjentom – pokaż różnicę zmian skórnych z FotoFinder aesthetics
E. Rzegocka
Zaimponuj pacjentom – pokaż różnicę zmian skórnych z FotoFinder aesthetics

J. Welzel, prof.
Optyczna tomografia koherencyjna OCT korzyści kliniczne oraz roznące oszczędności w chirurgii metodą Mohsa
J. Welzel, prof.
Optyczna tomografia koherencyjna OCT korzyści kliniczne oraz roznące oszczędności w chirurgii metodą Mohsa

J. Łudzik, lek.
A. Witkowski
Diagnostyka różnicowa z użyciem refleksyjnej mikroskopii konfokalnej
J. Łudzik, lek. | A. Witkowski
Diagnostyka różnicowa z użyciem refleksyjnej mikroskopii konfokalnej

M. Słowińska, dr n. med.
Trzy czerniaki w jednej rodzinie w przeciągu jednego roku - przypadki pacjentów z grupy wysokiego ryzyka
M. Słowińska, dr n. med.
Trzy czerniaki w jednej rodzinie w przeciągu jednego roku - przypadki pacjentów z grupy wysokiego ryzyka