Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Optyczna tomografia koherencyjna OCT korzyści kliniczne oraz roznące oszczędności w chirurgii metodą Mohsa

Autor:
Julia Welzel, prof.
Rys. 1. OCT dermatologiczne - VivoSight D

Optyczna tomografia koherencyjna OCT korzyści kliniczne oraz roznące oszczędności w chirurgii metodą MohsaChirurgia Mikrograficzna Mohsa (MMS) jest preferowaną metodą leczenia w przypadku raka podstawnokomórkowego (BCC) wysokiego ryzyka. Optyczna tomografia koherencyjna (OCT) jest nieinwazyjną techniką obrazowania, która umożliwia diagnozę oraz określenie marginesu tkanki zajętej BCC jeszcze przed przystąpieniem do inwazyjnych czynności chirurgicznych związanych z MMS, zapewniając obrazowanie zasadniczo równoważne histologicznej ocenie tkanki. Tego typu procedura może doprowadzić do znacznego zmniejszenia liczby zabiegów chirurgicznych, co z kolei może przynieść wiele zalet zarówno dla pacjentów, jak i klinik dermatologicznych.Na procedurę MMS składają się liczne, powtarzające się etapy chirurgiczne. Pierwsza faza obejmuje wycięcie i śródoperacyjne, mikroskopowe potwierdzenie usuniętych marginesów nowotworu za pomocą patomorfologii. Dodatkowe etapy chirurgiczne często powtarzane są kilkukrotnie. Polegają na dalszych wycięciach i analizach, dopóki wzdłuż marginesów nie zostaną wykryte żadne ślady nowotworu. Jest to zwykle powolny i kosztowny proces, ze względu na czas i zasoby związane z procesem histologii, pomiędzy każdym z jego etapów. Możliwość skanowania brzegów guza za pomocą OCT nie tylko zwiększa prawdopodobieństwo, że zostanie on cały usunięty podczas pierwszego zabiegu, ale umożliwia wycięcie mniejszego obszaru, co potencjalnie prowadzi do łagodniejszej blizny i lepszego efektu kosmetycznego. OCT pozwala na mniejsze cięcie, ponieważ chirurg może usunąć tkankę, aż do zeskanowanej granicy guza, zamiast pozostawiać miejsce na błąd ludzki, co jest konieczne podczas konwencjonalnej metody, gdy tkanka nowotworowa wycinana jest „na ślepo”.Badanie Celem badania było oszacowanie z jak wielu etapów MMS można zrezygnować dzięki zastosowaniu systemu OCT i mapowania marginesów zmiany. Badaniu poddano 10 pacjentów Szpitala w Augsburgu w 2015 roku, którym przy użyciu OCT określano marginesy BCC przed wykonaniem MMS. Planowane na 2018 rok badanie obejmie dwie grupy (po 50 pacjentów) i jest wysoce prawdopodobne, że potwierdzi główne wnioski próby z 2015 roku. Urządzenie skaningowe VivoSight DX to OCT dermatologiczne oferowane przez firmę Michelson Diagnostics GmbH.Wyniki kliniczne Wyniki badania wstępnego wykazały, że w 8 na 10 przypadków BCC makroskopowe/dermoskopowe marginesy oceniane z zastosowaniem OCT byty poprawne. Skutkiem tego było całkowite wycięcie nowotworu podczas pierwszej próby i pozwoliło uniknąć kolejnych zabiegów. W 2 na 10 przypadków BCC, mimo zastosowania mapowania OCT, podczas pierwszego zabiegu nowotwór został usunięty niekompletnie, co było spowodowane większą głębokością i naciekowym charakterem guzów. większej ilości pacjentów i oszczędności wynikające z redukcji kosztów generowanych przez pacjentów. Każdej klinice dermatologicznej, czy praktyce oferującej chirurgię MMS, rekomenduję wprowadzenie metody OCT do codziennej działalności.

Autorzy
Julia Welzel, prof.