Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Monitorowanie z jeszcze większą dokładnością

Autor:
Leszek Piątek
vision rt

Wraz z Nowym Rokiem rozpoczęliśmy współpracę z brytyjską firmą Vision RT – niekwestionowanym liderem rozwiązań radioterapeutycznych w zakresie pozycjonowania i monitorowania położenia pacjenta w trakcie napromieniania. Od blisko 20 lat firma Vision RT rozwija technologię SGRT*, której założeniem jest prowadzenie zabiegów radioterapii z jednoczesnym monitorowaniem położenia pacjenta i ewentualnym przerwaniem wiązki terapeutycznej, jeżeli obraz powierzchni pacjenta wyjdzie poza zadany obszar tolerancji, w którymś z 6 obserwowanych stopni swobody. Skuteczność, bezpieczeństwo i walory kliniczne wykorzystywanej metody potwierdza ponad 70 recenzowanych publikacji naukowych, pochodzących ze znanych i opiniotwórczych ośrodków medycznych, naukowych i badawczych na całym świecie. Fantom pacjenta tworzony jest na podstawie obrazu ze specjalnie skonfigurowanych trzech zestawów kamer 3D, umieszczonych z boków oraz w nogach stołu terapeutycznego. Obraz ten porównywany jest z położeniem pacjenta zarejestrowanym podczas skanów CT przy symulacji.System AlignRT jest bezinwazyjny, nie używa promieniowania jonizującego i znajduje zastosowanie przy pozycjonowaniu różnych obszarów anatomicznych (między innymi piersi, płuc, wątroby, głowy i szyi itd.). Najczęstszymi wskazaniami klinicznymi do stosowania systemów AlignRT są:

  • napromienianie lewej piersi na głębokim wdechu – DIBH** (ochrona serca),
  • procedury realizowane w obszarze głowy i szyi,
  • radiochirurgia stereotaktyczna – SRS,
  • radioterapia stereotaktyczna – SBRT,
  • pozycjonowanie miednicy czy kończyn,
  • radioterapia pediatryczna.

Jednym z unikatowych rozwiązań systemu AlignRT jest możliwość obserwacji trendu zmian powierzchni pacjenta wywołanej np. obrzękiem lub utratą masy ciała w trakcie terapii. System jest w stanie wyliczyć o ile aktualna powierzchnia zmieniła się względem powierzchni referencyjnej, pozwalając na podjęcie decyzji o kontynuacji leczenia lub potrzebie przygotowania nowego planu terapii. Na całym świecie zainstalowanych jest ponad 1 200 systemów AlignRT, które stały się już standardem w praktyce klinicznej w wielu krajach. W Polsce obecna baza instalacyjna to 20 urządzeń w 10 różnych zakładach radioterapeutycznych. W połowie 2019 roku firma Vision RT stworzyła w Warszawie Centrum Badawczo–Rozwojowe, zatrudniające kilkadziesiąt osób do prac nad dalszym rozwojem technologii SGRT. Centrum wyposażone jest w nowoczesną salę szkoleniową wraz z systemami demo AlignRT. Mocną stroną obecności Vision RT w Polsce jest polskojęzyczne wsparcie aplikacyjne i serwisowe. Vision RT patronuje platformie internetowej www.SGRT.org, które zrzesza ponad 8000 lekarzy radio-onkologów, fizyków medycznych i elektroradiologów z całego świata, a której celem jest merytoryczna wymiana poglądów i doświadczeń związanych z techniką SGRT.Serdecznie zapraszam Państwa do kontaktu z naszą firmą. Chętnie odwiedzimy Państwa ośrodek z kilkunastominutową prezentacją pokazującą szczegóły rozwiązań systemów AlignRT, GateCT i GateRT. ♦

*z ang. Surface Guided Radiation Therapy**z ang. Deep Inspration Breath Hold

Autorzy
Leszek Piątek

Consultronix