Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

CX News Dziedzina: Radioterapia

Radioterapia


W. Kasparek
Mikroskop VivaScope 2500 ex vivo
W. Kasparek
Mikroskop VivaScope 2500 ex vivo

E. Seifert
Skanery powierzchni ciała pacjenta w rutynowym użyciu – nasze doświadczenia po siedmiu latach użytkowania
E. Seifert
Skanery powierzchni ciała pacjenta w rutynowym użyciu – nasze doświadczenia po siedmiu latach użytkowania

J. Oellig
Określenie oszczędności czasu i zasobów w obszarze kontroli planów naświetlania w przykładowej klinice
J. Oellig
Określenie oszczędności czasu i zasobów w obszarze kontroli planów naświetlania w przykładowej klinice

Consultronix
Nowość w ofercie
H. Tümmler, dipl.
Okiem eksperta
R. Hepp De los Rios, M. D.
Okiem eksperta
K. Strehl, dr.
Okiem eksperta
S. Bischop
Okiem eksperta
Consultronix
Nowość w ofercie

H. Tümmler, dipl.

Okiem eksperta

R. Hepp De los Rios, M. D.

Okiem eksperta

K. Strehl, dr.

Okiem eksperta

S. Bischop

Okiem eksperta


P. Piątek
Śródoperacyjna ocena próbek biopsji cytologicznych
P. Piątek
Śródoperacyjna ocena próbek biopsji cytologicznych

P. Janiak, mgr
P. Kukołowicz, prof. dr ...
IQM - nowe rozwiązanie w kontroli jakości przyspieszaczy liniowych
P. Janiak, mgr | P. Kukołowicz, prof. dr ...
IQM - nowe rozwiązanie w kontroli jakości przyspieszaczy liniowych

M. Pyzlak, dr n. med.
Mikroskopia konfokalna w badaniach śródoperacyjnych
M. Pyzlak, dr n. med.
Mikroskopia konfokalna w badaniach śródoperacyjnych

Pacjenci preferują radioterapię bez oznakowań i tatuaży
Pacjenci preferują radioterapię bez oznakowań i tatuaży

K. Szymerkowski
Technologia SGRT nowym standardem nowoczesnej i ultra bezpiecznej radioterapii
K. Szymerkowski
Technologia SGRT nowym standardem nowoczesnej i ultra bezpiecznej radioterapii

L. Piątek
Fluorescencyjny mikroskop konfokalny VivaScope® 2500M–G4
L. Piątek
Fluorescencyjny mikroskop konfokalny VivaScope® 2500M–G4