Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Optos Silverstone

Badanie OCT na dalekim obwodzie siatkówki

Autor:
Dariusz Łagan

Od lat wyzwaniem było uzyskanie dokładnych, obwodowych obrazów OCT. Przechwytywanie wysokiej jakości, wiarygodnych skanów warunkuje wiele zmiennych. Podstawową kwestią jest zdolność do prawidłowej fiksacji oraz dobra współpraca z pacjentami. Kolejna rzecz to umiejętności techników i wydłużony czas przechwytywania. Co więcej, nie każdy aparat OCT zapewnia wystarczającą elastyczność, ergonomię i co najważniejsze odpowiednią optykę, aby skan obwodowy spełniał kryteria diagnostyczne. Te czynniki sprawiły, że mimo uzyskiwania niezwykle przydatnych danych, dla wielu lekarzy było to wciąż dość niepraktyczne narzędzie.

Uzyskanie szerokokątnych obrazów dna oka oraz OCT, najczęściej wymusza tworzenie obrazów zespolonych (montażu) z sąsiednich skanów. Taka procedura jest czasochłonna oraz wymaga zaawansowanych umiejętności technicznych. Dodatkowo, nie zawsze jest możliwa do przeprowadzenia.

Praktyka pokazuje, że przechwytywanie peryferyjnego OCT – sterowanego obrazu lub montażu obrazów – może zająć nawet do 30 minut. Dlatego specjaliści zajmujący się badaniem siatkówki zauważyli, że korzyści płynące z danych obwodowych OCT są niewspółmierne z kosztami ich uzyskania.

Nowe urządzenie OCT Silverstone rozwiązuje wiele z tych problemów. Ta multimodalna platforma integruje obrazowanie dna oka w ultraszerokim polu widzenia (200 stopni w pojedynczym skanie), szerokokątne swept-source OCT (SS-OCT), autofluorescencję dna oka (FAF), angiografię fluoresceinową i angiografię indocyjaninową.

Technologia dostępna w Silverstone stwarza nowe możliwości w zakresie wspomagania w podejmowaniu decyzji klinicznych oraz usprawnia proces badania. Kluczowe dane obrazowe ułatwiają pracę oraz zwiększają trafność diagnoz. Pomocnym narzędziem jest możliwość jednoczasowej analizy obwodowych skanów OCT oraz ultraszerokokątnego obrazowania siatkówki.

W celu weryfikacji użyteczności ultraszerokokątnego obrazowania SLO i OCT przeprowadzono badanie dotyczące możliwości obrazowania peryferyjnego OCT przy zastosowaniu nowatorskiego, zintegrowanego urządzenia do obrazowania ultraszerokokątnego SLO („Feasibility of peripheral OCT imaging using a novel integrated SLO ultra-widefield imaging swept-source OCT device”, Simrat K. Sodhi, John Golding, Carmelina Trimboli Netan Choudhry; International Ophthalmology (2021)).

W jednoośrodkowej, prospektywnej obserwacji przedstawionej na spotkaniu The Macula Society w 2021 r., zobrazowano 134 gałki oczne za pomocą OCT Optos Silverstone. Obrazy ze skaningowego oftalmoskopu laserowego (optomap, autofluorescencja) i powiązane obrazy SS-OCT uzyskano w tylnym biegunie, na dalekim lub średnim obwodzie (w zależności od charakteru skierowania pacjenta oraz obszarów zainteresowania obserwowanych na obrazach szerokokątnych optomap w czasie badania).

Fot. 1. Dializa siatkówkowa ujawniona dzięki swept-source OCT

Fot. 2. Skan obwodowy OCT

X

Do badania włączono łącznie 134 oczy (96 pacjentów). Oceniono prospektywnie 125 oczu (91 pacjentów) z 38 patologiami siatkówki, a 9 oczu (5 pacjentów) wykluczono z powodu niepełnej akwizycji obrazu. Średni wiek badanych wynosił 54 lata (zakres 21 – 92 lata). Trzydzieści dziewięć ze 125 oczu (31%) miało patologie plamki żółtej. Osiemdziesiąt sześć ze 125 oczu (69%) miało patologie wyłącznie obwodowe na obszarze, którego nie można zwizualizować za pomocą standardowych urządzeń OCT z 50-stopniowym polem widzenia. Spośród 125 sfotografowanych oczu 86 (69%) miało patologię obecną tylko na obwodzie. Wśród nich dodanie obwodowego OCT wpłynęło na podejmowanie decyzji klinicznych w przypadku 72 oczu (84%) (Rys. 1.).

Wykonanie peryferyjnych skanów OCT na tej platformie zajmuje kilka minut i nie wymaga sterowania ani montażu. Interfejs oparty na ekranie dotykowym, umożliwia technikom szybkie rejestrowanie skanów linii 23 mm w centralnej części siatkówki, albo mniejszych skanów liniowych lub objętościowych w siatkówce obwodowej.

Poniżej przykładowe obrazy uzyskane za pomocą urządzenia Optos Silverstone. ♦

Rys. 1. Zastosowanie skanów OCT na peryferiach zapewnia całościowy obraz kliniczny, który może potencjalnie pomóc w zrozumieniu różnych patologii siatkówki
Autorzy
Dariusz Łagan

Consultronix

Bibliografia

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33830372/

https://www.aaojournal.org/article/S0161-6420(21)00092-0/fulltext#relatedArticles

https://retinatoday.com/articles/2021-apr/peripheral-oct-imaging-in-practice

https://www.optos.com/49f890/globalassets/www.optos.com/products/silverstone/brochure-silverstone-us.pdf