Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

CX News Tag/Tematyka: OCT

A. Święch, prof. dr hab....
Cykl warsztatów poświęconych pułapkom diagnostycznoterapeutycznym w zakresie schorzeń siatkówki XXI wieku
A. Święch, prof. dr hab....
Cykl warsztatów poświęconych pułapkom diagnostycznoterapeutycznym w zakresie schorzeń siatkówki XXI wieku

D. Łagan
Technologia SPECTRALIS SHIFT
D. Łagan
Technologia SPECTRALIS SHIFT

D. Łagan
Optos Silverstone
D. Łagan
Optos Silverstone

D. Łagan
Flex, SPECTRALIS®
S. Dulz, MD
Okiem eksperta
D. Łagan
Flex, SPECTRALIS®

S. Dulz, MD

Okiem eksperta


P. Sobolewski, dr
I. Walecka, prof. dr hab...
A. Nasierowska-Guttmejer...
Rak metatypowy skóry – opis przypadku
P. Sobolewski, dr | I. Walecka, prof. dr hab... | A. Nasierowska-Guttmejer...
Rak metatypowy skóry – opis przypadku

J. Gołębiewska, dr n. med.
Wielomodułowa platforma diagnostyczna - Heidelberg Engineering
J. Gołębiewska, dr n. med.
Wielomodułowa platforma diagnostyczna - Heidelberg Engineering

. Mozolewska-Piotrowska,...
Ultra szerokie pole widzenia
. Mozolewska-Piotrowska,...
Ultra szerokie pole widzenia

J. Szaflik, dr hab. n. med.
Spektralna Optyczna Koherentna Tomografia Rogówki i Przedniego Odcinka Nowej Generacji
J. Szaflik, dr hab. n. med.
Spektralna Optyczna Koherentna Tomografia Rogówki i Przedniego Odcinka Nowej Generacji

J. Łabza
OCT do badania przedniego odcinka gałki ocznej CASIA SS-1000 Tomey
J. Łabza
OCT do badania przedniego odcinka gałki ocznej CASIA SS-1000 Tomey