Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Skanery powierzchni ciała pacjenta w rutynowym użyciu – nasze doświadczenia po siedmiu latach użytkowania

Autor:
Eva Seifert

Placówka Städtisches Klinikum Dresden obsługuje dwa akceleratory liniowe, na których leczymy około 1400 pacjentów rocznie. Od wielu lat w codziennej praktyce stosujemy system C-RAD na tomografie komputerowym (Canon) oraz dwóch akceleratorach (Varian Medical Systems). W tym krótkim omówieniu chciałabym podzielić się doświadczeniem z użytkowania systemu SGRT. Dotyczy to z jednej strony aplikacji podczas DIBH, a z drugiej pozycjonowania pacjenta przed oraz w trakcie zabiegu bez używania znaczników czy też tatuaży.

4D-CT i DIBH
System idealnie nadaje się do kontroli zabiegów w technice DIBH, jak również do monitorowania ruchu ciała spowodowanego oddechem podczas dostarczania dawki w obrębie klatki piersiowej i brzucha. Obsługa oprogramowania jest prosta, a jego działanie dobrze zintegrowane z naszym sposobem pracy zarówno na TK, jak i na akceleratorze. W celu utworzenia 4D-CT system generuje sygnał na podstawie fazy oddechowej pacjenta („bramkowanie”), bazując na zaimplementowanym modelu oddechowym. Oznacza to, że wysokiej jakości 4D-CT można również uzyskać za pomocą systemów TK, które nie pozwalają na retrospektywne przetwarzanie końcowe lub umożliwiają je tylko w ograniczonym zakresie.

Możliwość pracy bez tatuowania pacjenta
Od 2016 roku w Klinice przeprowadzamy wstępne pozycjonowanie pacjentów na oddziale radioterapii całkowicie bez zewnętrznych oznaczeń i doceniamy możliwości Catalyst HD. System stosujemy u każdego pacjenta, co pozwoliło nam na całkowitą rezygnację z oznaczeń oraz tatuaży. Brak oznaczeń na skórze jest ceniony przez naszych pacjentów. System jest bardzo wydajny i intuicyjny, ale wymaga kompleksowego przeszkolenia całego zespołu oraz odpowiednio stosowanej kontroli jakości. W wewnętrznych badaniach porównawczych obejmujących ponad 260 frakcji byliśmy w stanie ocenić, że prędkość pozycjonowania podczas pracy bez znaczników jest co najmniej równoważna z prędkością pozycjonowania z wykorzystaniem oznakowań. Mając informację o powierzchni ciała pacjenta, znacznie łatwiej jest jednak rozpoznać „deformację” – jego skręcenie lub przechylenie i odpowiednio je skorygować. Po przeszkoleniu zespołu system C-RAD pozwala nam obsłużyć sześciu pacjentów na akcelerator na godzinę.

Na koniec chciałabym podkreślić, że taka organizacja pracy wymaga w pełni indeksowanego pozycjonowania pacjenta, co pozwala na automatyczne określenie prawidłowej bezwzględnej pozycji stołu na akceleratorze. Przed właściwym napromieniowaniem każdego pacjenta, w każdej frakcji przeprowadza się kontrolę IGRT i korektę ostatecznej pozycji. Bazując na naszym doświadczeniu, IGRT pozostaje niezbędnym narzędziem w procesie leczenia. ♦

Autorzy
Eva Seifert

Städtisches Klinikum Dre...

Produkty

C-RAD

Dowiedz się więcej
Radiotherapie