Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Siemens Finance liderem w finansowaniu zakupu aparatury medycznej

Autor:
Tomasz Kukulski

Siemens Finance w pierwszym kwartale tego roku umocnił swoją silną pozycję lidera pośród innych firm leasingowych w finansowaniu zakupów sprzętu medycznego. Należy przy tej okazji również dodać, że taką pozycję utrzymuje już od trzech lat. Bez wątpienia sukces ten zawdzięczamy,znakomicie dopasowanym do potrzeb rynku, produktom oraz bliskiej kooperacji z najlepszymi dostawcami urządzeń medycznych. Jakie cechy oferowanych produktów sprawiają, że są one tak dobrze przyjmowane przez klientów? Otóż są to: duża dostępność wynikająca ze stosowanych procedur akceptacji klienta oraz pełne dopasowanie do uwarunkowań rynku prywatnego i publicznego. Produkt pożyczki,który jest oferowany na rynku prywatnym, najlepiej spełnia zadanie ograniczenia wpływu podatku VAT na końcową cenę finansowania, natomiast wykup wierzytelności, który został stworzony z myślą o rynku publicznym doskonale odpowiada wymogom Ustawy o Zamówieniach Publicznych. Same produkty jednak, nawet najdoskonalsze, nie mogą zapewnić uzyskania pozycji lidera. Potrzebny jest jeszcze dobry sposób dotarcia do klienta. Siemens Finance zdecydował się na dotarcie do klienta poprzez dostawcę. I był to bardzo dobry wybór. Kooperacja z firmami takimi jak Consultronix, które oferują znakomity jakościowo sprzęt i serwis, zaowocowała pozyskaniem bardzo dużej grupy wiarygodnych klientów i umożliwiło dalszą, bezpieczną ekspansję. Skojarzenie najlepszego serwisu finansowego i sprzętowego pozwoliło odnieść trwały sukces, który ma bez wątpienia jasną perspektywę dalszego rozwoju. Za nasz wspólny sukces chciałbym zatem podziękować Consultronix’owi oraz jego klientom. To dzięki Wam jesteśmy najlepsi!

Autorzy
Tomasz Kukulski