Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

CX News Tag/Tematyka: sprzęt medyczny

E. Rzegocka
FotoFinder - wyrafinowane narzędzie w nowoczesnej diagnostyce
E. Rzegocka
FotoFinder - wyrafinowane narzędzie w nowoczesnej diagnostyce

A. Pękalski
Digital Diagnost VM - Mistrz w badaniach rentgenowskich
A. Pękalski
Digital Diagnost VM - Mistrz w badaniach rentgenowskich

J. Konstanty
Mobili... Mobile … Mobilny
J. Konstanty
Mobili... Mobile … Mobilny

L. Piątek
Nasza pierwsza instalacja w American Heart of Poland
L. Piątek
Nasza pierwsza instalacja w American Heart of Poland

M. Klimek
Accent Ultra - częstotliwość radiowa i ultradźwięki w jednym systemie
M. Klimek
Accent Ultra - częstotliwość radiowa i ultradźwięki w jednym systemie

L. Rajzer, dr n. med.
Laserowy system excimerowy 308 nm
L. Rajzer, dr n. med.
Laserowy system excimerowy 308 nm

A. Bijak
FAROS - system do fakokoemulsyfikacji i witrektomii tylnej
A. Bijak
FAROS - system do fakokoemulsyfikacji i witrektomii tylnej

J. Łabza
Laser femtosekundowy – FEMTEC
J. Łabza
Laser femtosekundowy – FEMTEC

J. Sadowski, prof. dr hab.
Seeing is believing: wstępne doświadczenia własne z wykorzystaniem echokardiografu Philips iE33
J. Sadowski, prof. dr hab.
Seeing is believing: wstępne doświadczenia własne z wykorzystaniem echokardiografu Philips iE33

J. Konstanty
Dwa w jednym
J. Konstanty
Dwa w jednym