Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Diagnostyka różnicowa z użyciem refleksyjnej mikroskopii konfokalnej

Autorzy:
Joanna Łudzik, lek.Alexander Witkowski
RCM

Chcielibyśmy Państwu zaprezentować jeden z ciekawszych przypadków z ostatniej wizyty na Uniwersytecie w Modenie i Reggio Emilia. Kobieta (55 lat) z licznymi zmianami na skórze oraz uszkodzeniem posłonecznym, zgłosiła się do ambulatorium dermatologicznego z powodu zmiany koloru znamienia, zlokalizowanego na lewej piersi. W badaniu dermoskopowym uwidoczniono rejony o cechach regresji. W związku z dużą liczbą brodawek łojotokowych u pacjentki, a także znaczną ekspozycją na promieniowanie UV w przeszłości, postanowiono przeprowadzić diagnostykę różnicową pomiędzy rogowaceniem przypominającym liszaj płaski (Lichen Planus-Like Keratosis – LPLK), a czerniakiem (MM). W wykonanym badaniu za pomocą mikroskopu konfokalnego, wyświetlono regularny naskórek bez obecności komórek pagetoidalnych. Granica skórno-naskórkowa nie ukazała cech typowych dla znamienia melanocytowego, ani obecności atypowych melanocytów. Uwidoczniono między innymi typowe dla plamy soczewicowatej rurkowate struktury, które w miejscu odpowiadającym regresji zastąpione zostały dużą ilością jasnych, refleksyjnych komórek – melanofagów. Cechy zobrazowane w mikroskopii konfokalnej pozwoliły na szybką i precyzyjną diagnozę wspomnianej zmiany skórnej pacjentki, wykluczając czerniaka. Zalecono kontrolę za 6 miesięcy. Po tym czasie wykonano profilaktyczne badanie RCM zmiany, które ponownie potwierdziło rozpoznanie LPLK wykluczając jednocześnie cechy typowe dla czerniaka. Refleksyjna mikroskopia konfokalna pozwoliła na postawienie diagnozy klinicznej z wyższą czułością, a także na uniknięcie niepotrzebnego usunięcia chirurgicznego zmiany z okolicy piersi. Dzięki nowoczesnej technologii możemy zredukować zbędne biopsje do minimum, zwłaszcza w rejonach skóry wrażliwej kosmetycznie.

Autorzy
Joanna Łudzik, lek.

Uniwersytet Jagielloński

Alexander Witkowski

University of Modena & R...