Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Moleanalyzer pro® – cyfrowe wsparcie w diagnostyce raka skóry

Autor:
Magdalena Skowrońska

Nowy program ekspercki Moleanalyzer pro® firmy FotoFinder to kompleksowe wsparcie w diagnostyce znamion. Oprogramowanie oferuje możliwość analizy komputerowej, a także usługę wsparcia tzw. „drugą opinią specjalisty”, w ocenie zmian melanocytowych.

Zautomatyzowana segmentacja, pomiar i klasyfikacja struktur

Moleanalyzer pro® pozwala na efektowną wizualizację kolorów, granic, osi symetrii struktur zmiany oraz obrazów w trybie skali szarości. Dodatkowo oprogramowanie oblicza pole powierzchni, obwód i średnicę zmiany.

Rys. 1. Ocena ryzyka przy wsparciu sztucznej inteligencji

Ocena znamion za pomocą różnych list kontrolnych

Ocena znamienia według jednej lub dwóch powszechnych procedur pozwala na szybką klasyfikację w oparciu o sprawdzone kryteria. Moleanalyzer pro® zawiera ocenę zgodną z 3-stopniową skalą przesiewową, 7-punktową skalą Glasgow lub zasadą ABCD. Za pomocą kilku kliknięć uzyskuje się wynik, który można zwizualizować w raportach.

Porównywanie obrazów i ocena zmian

Moleanalyzer pro® określa w procentach zmieniającą się w czasie wielkość pola powierzchni, obwodu i średnicy znamienia. Wykorzystując funkcję nakładania obrazu (technologia FotoFinder „Ghost”) ułatwia identyczne ustawienie znamienia przed obiektywem, a zdjęcia są automatycznie porównywane ze zdjęciami z poprzednich badań. Efekty przedstawione na ekranie są optymalnym narzędziem podczas wizyty kontrolnej pacjenta.

Ocena ryzyka przy wsparciu sztucznej inteligencji

Program ekspercki Moleanalyzer pro® zawiera innowacyjny algorytm oparty na sztucznej inteligencji, który opcjonalnie umożliwia ocenę ryzyka złośliwości znamienia. W tym celu znamię (pojedynczy obraz lub porównanie obrazów) klasyfikowane jest na skali kolorów przez automatycznie obliczany wynik AI (Artificial Intelligence Score). W ciągu ostatnich lat algorytm ten został wytrenowany przez ponad 25 000 potwierdzonych histologicznie obrazów zmian chorobowych. Obecnie jest to jeden z najbardziej skutecznych algorytmów oceny. Pierwsze wyniki wskazują, że procedura osiąga czułość 95% w rozróżnianiu pomiędzy łagodnym znamieniem melanocytowym, a złośliwym czerniakiem skóry.

„Druga opinia” renomowanych ekspertów

Każda zmiana może uzyskać „drugą opinię” z diagnozą renomowanych ekspertów poprzez platformę internetową FotoFinder Hub. Wyniki usługi „Second Opinion Service” są dostępne już w 24 godziny po wykonaniu badania.

Wymagania techniczne

Moleanalyzer pro® współpracuje zarówno z obrazami wykonanymi kamerami typu medicam, jak i leviacam. Podstawowy moduł z segmentacją, pomiarem, oceną zmian i porównywaniem obrazów to licencjonowane oprogramowanie instalowane na komputerze. Opcjonalnie możliwe jest aktywowanie usługi „drugiej opinii ekspertów”, a także oceny ryzyka poprzez wynik AI. Obie usługi dostępne są online za pośrednictwem aktywnego konta FotoFinder Hub.

Rys. 2. Funkcja nakładania zdjęć w programie eksperckim Moleanalyzer pro®

Oprogramowanie Moleanalyzer pro® wspiera dermatologów w diagnozowaniu znamion, które nie mają mocno zakreślonych kryteriów pozwalających na jednoznaczną ocenę. Wówczas pomocna jest zintegrowana funkcja porównania, która wizualizuje i wyraźnie identyfikuje zmiany w czasie z możliwością nakładania obrazu. Zastosowanie dostępnych metod oraz usługa teledermatologii przyczyniają się do zwiększenia dokładności diagnostycznej.

Zapraszam do sprawdzenia skuteczności programu eksperckiego Moleanalyzer pro®.

Autorzy
Magdalena Skowrońska