Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Znamię Spitz – Trudności diagnostyczne – opis przypadku

Autor:
Ryc. 1. Nieregularny kształt, znaczna spoistość zmiany skórnej

Słowa Hipokratesa: „Życie krótkie, nauka sztuki długa, doświadczenie mylne, wyrokowanie trudne”, dotyczą wszystkich dziedzin medycyny, w tym dermatologii, a zwłaszcza dermoskopii. Postawienie diagnozy na podstawie obrazu uzyskanego w dermoskopie wymaga praktyki i ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Rozpoznawanie zmian skórnych tylko makroskopowo, na bazie obrazu klinicznego, jest znacznie trudniejsze i prowadzi czasami do błędu, czego przykładem jest poniższy przypadek. Na wizytę zgłosiła się razem z matką 8-letnia dziewczynka, na prawym przedramieniu miała wypukłą, czerwoną zmianę dobrze odgraniczoną od skóry otaczającej. Bezbolesna zmiana skórna miała nieregularny kształt, średnice 0.9-0.8 cm raz dość dużą spoistość (ryc. 1). Według relacji matki pojawiła się około 6-8 miesięcy wcześniej i początkowo jej kolor był lekko różowy, natomiast pozostałe cechy były takie, jak w chwili badania. Matka udała się z córką do dermatologa, który wyłącznie w oparciu o obraz makroskopowy stwierdził, że jest to brodawka wirusowa i zalecił krioterapię. Wykonano około 5-6 zabiegów mrożenia, ich efektem była jedynie zmiana barwy z różowej na czerwoną. Brak efektu krioterapii skłonił matkę do zmiany trybu leczenia. Podjęła decyzję usunięcia „brodawki” u dziecka z użyciem lasera CO2, co było powodem jej wizyty w MEDISTICE.

W badaniu fizykalnym nie było cech rogowacenia, punkcikowatego krwawienia. Obraz kliniczny nasuwał wątpliwość co do pierwotnego rozpoznania i to skłoniło mnie do wykonania wideodermoskopii w powiększeniu 20x (ryc. 2 a-b). W uzyskanym obrazie badana zmiana skórna miała wzorzec globularny, z większą kondensacja jasno-brązowego barwnika w lewym, dolnym kwadracie. Pomiędzy jasno-brązowymi ciałkami barwnikowymi obecne były różowe kropki raz punkcikowate naczynia. W centrum widoczna była siateczkowata depigmentacja.

Ryc. 2a. Badanie wideodermoskopem Vexia w powiększeniu 20x

W obrazie dermoskopowym brodawki pospolitej zazwyczaj obecny jest bezpostaciowy, homogenny wzorzec z centralnym krwawieniem, a na obwodzie mogą występować pojedyncze naczynia typu szpilki do włosów. Wobec tego z dużym prawdopodobieństwem nie była to brodawka wirusowa, a znamię barwnikowe, ale jakiego typu? Pojawiło się pytanie czy jest to obraz faktyczny, czy zmodyfikowany stanem zapalnym wywołanym mrożeniem? Takie przypadki są bardzo trudne diagnostycznie. Na podstawie uzyskanych informacji matka dziecka zdecydowała się na chirurgiczne usunięcie zmiany. Badanie histologiczne wykazało, że jest to znamię Spitz. Przedstawiony powyżej przypadek jest dowodem na to, że nie wszystkie znamiona Spitz mają obraz dermoskopowy typu „wybuchu gwiazdy”, zdarzają się również znamiona o słabym wybarwieniu. Należy podkreślić, że dermoskop to podstawowe narzędzie diagnostyczne, niezbędne w pracy każdego dermatologa. Dzięki badaniu dermoskopowemu, które wydłuża wizytę jedynie o parę sekund, zmniejszamy prawdopodobieństwo błędnego rozpoznania.

Autorzy