Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Brainlab zmienia opiekę zdrowotną za pomocą programowania

Autor:
Leszek Piątek

Największym problemem w dzisiejszych czasach nie jest zdobycie informacji, ale ich selekcja, usystematyzowanie i umiejętne zastosowanie.

Znawcy tematu twierdzą, że nawet 80% tego co jest dostępne w zasobach informacyjnych – nie jest prawidłowo użytkowane i tworzy się tak zwane dane nieustrukturyzowane.

Dotyczy to każdej dziedziny naszego życia, a być może w szczególności ochrony zdrowia. Leczenie pacjenta to skomplikowany i wieloetapowy proces. Często etapy te są odległe od siebie w czasie i przestrzeni. Zdarza się, że cząstkowe informacje na temat ich przebiegu znajdują się w systemach szpitalnych – jeżeli tak jest to połowa sukcesu za nami. Pozostaje kwestia ich kompletacji, walidacji i wykorzystania.

Firma Brainlab od lat pracuje nad projektem systemu informatycznego do obsługi sal operacyjnych. Ponad tysiąc integracyjnych wdrożeń na całym świecie, w szpitalach o różnej wielkości i na różnym poziomie informatyzacji, stworzyło bazę do powstania platformy Digital O.R.

Digital O.R. koncentruje się na zarządzaniu danymi i zastosowaniu ich na salach operacyjnych, od ortopedii, przez neurochirurgię, chirurgię ogólną, naczyniową, urologię, ginekologię, okulistykę itd.

Digital O.R. sięga do danych archiwalnych, pokazuje informacje aktualne i pomaga w podejmowaniu decyzji dotyczących planowania operacji, przy użyciu zaawansowanych, a jednocześnie bardzo intuicyjnych narzędzi informatycznych. Łatwiejsza komunikacja między członkami zespołu obniża stres na sali operacyjnej i ma niebagatelny wpływ na poprawę wyników leczenia szczególnie u najtrudniejszych pacjentów. Ponadto przynosi korzyści ekonomiczne wynikające z lepszego i bardziej efektywnego wykorzystania sal operacyjnych.

Dokumentacja: Odblokowanie potencjału posiadanych danych

Jednym z priorytetów przy tworzeniu cyfrowych sal operacyjnych jest uproszczenie i usprawnienie przepływu danych – tak, aby zarówno chirurg, jak i cały zespół mogli przeznaczyć więcej czasu na inne zadania.Digital O.R. pozwala na indywidualne konfigurowanie centralnego interfejsu – dużego i łatwego w obsłudze monitora dotykowego. Zapewnia on przejrzysty wgląd we wszystkie informacje dotyczące pacjenta.

Komunikacja: Efektywna wymiana informacji

System Digital O.R. dąży do konsolidacji komunikacji, aby zapewnić lekarzom, a także całemu zespołowi pomocniczemu dostęp do tych samych informacji. Pozwala również na udostępnianie najważniejszych danych poza obszar sali operacyjnej, dając możliwości współpracy z ekspertami zewnętrznymi lub użycia tych danych do celów edukacyjnych.

Integracja: Konsolidacja informacji chirurgicznych

Integracja jaką zapewnia system Digital O.R., umożliwia zarządzanie z poziomu jednej platformy i jednego interfejsu przepływem istotnych informacji pochodzących m.in. z badań radiologicznych, źródeł wideo, ze sprzętu znajdującego się na sali operacyjnej oraz z danych archiwalnych pacjenta.

Dzięki integracji z systemami informatycznymi szpitala, dane z Digital O.R. przesyłane są do ich archiwum.

Planowanie zabiegów chirurgicznych: Poprawa jakości danych

Integracja z wykorzystaniem możliwości Digital O.R. wykraczają daleko poza samą konsolidację informacji z salą operacyjną. Platforma wzbogaca jej możliwości przekazując chirurgom specjalistyczne narzędzia programowe firmy Brainlab. Pozwalają one na optymalizację planów operacyjnych i zdecydowanie polepszają wizualizację pola operacyjnego podczas samego zabiegu.

Poprzez zastosowanie Digital O.R. udoskonalamy zarządzanie narzędziami, sterylizacją, przepływem leków i materiałów chirurgicznych.

Cdn…w kolejnym wydaniu CX News.

Autorzy
Leszek Piątek

Consultronix