Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Technologia SGRT nowym standardem nowoczesnej i ultra bezpiecznej radioterapii

Autor:
Karol Szymerkowski

SGRT – precyzja w radioterapiiSGRT (Radioterapia Sterowana Obrazem Powierzchni Ciała Pacjenta) to dynamicznie rozwijająca się technika, która używa technologii STEREO VISION do śledzenia pozycji pacjenta we wszystkich 6 stopniach swobody. Monitoring pozycji osoby leczonej odbywa się zarówno w trakcie pozycjonowania, jak i dostarczania wiązki terapeutycznej.

Rozwiązania technologiczne Vision RT szybko stają się standardem SGRT, między innymi dlatego, że są zupełnie bezinwazyjne i nie wykorzystują promieniowania jonizującego. Na całym świecie zainstalowano już ponad 1 400 AlignRT[1].

AlignRT składa się z trzech kamer HD, które śledzą powierzchnię ciała pacjenta i porównują ją z pozycją opracowaną na tomografii komputerowej. Porównanie to odbywa się z submilimetrową dokładnością.

AlignRT może automatycznie wysłać sygnał o przerwaniu wiązki, kiedy pozycja osoby poddanej terapii wyjdzie poza założony przez obsługę zakres tolerancji. Nie potrzebne są do tego celu dodatkowe tatuaże, znaczniki czy kontrola rentgenowska – oznacza to więc, że system jest całkowicie bezinwazyjny.

Fig. 1. AlignRT rekonstrukcja i rejestracja powierzchni ciała – źródło własne

AlignRT rzutuje na ciało pacjenta plamisty wzór, używając do tego czerwonego światła. Kamery HD odczytują wzór w 3D, a następnie software rekonstruuje jego powierzchnię ciała. Powierzchnia ta – w czasie rzeczywistym – porównywana jest z obrazem referencyjnym z TK (fig. 1.).Oznaczanie skóry pacjenta i trwałe tatuaże zawsze były częścią radioterapii. Informacje o 6 stopniach swobody dostarczane przez system AlignRT zapewniają znacznie większą dokładność, niż użycie do ustawienia 3 lub 5 punktów. Gwarantuje to dokładniejsze ułożenie pacjenta. Badania pokazują, że pełne wykorzystanie AlignRT w symulacji i leczeniu umożliwiło poprawę precyzji, wydajności oraz pozwala wyeliminować stosowanie znaczników skórnych.

Fig. 2. System otwartych masek do śledzenia ciała pacjenta, dodatkowy fantom do kalibracji izocentru AlignRT, fukcja 3D photo do dokładnego definiowania ROI oraz Head Adjuster do korekty rotacji – źródło własne

Bezpieczeństwo pacjenta – DIBH i SRSPonad 80 recenzowanych artykułów z czasopism medycznych potwierdza wysoką skuteczność technik SGRT z użyciem AlignRT.[2] W wielu ośrodkach na całym świecie rutynowo wykorzystuje się AlignRT przy zabiegach DIBH i SRS.

Techniki DIBH (z ang. Deep Inspiration Breath Hold) używane są w celu zminimalizowania dawki, którą może otrzymać serce w trakcie radioterapii lewej piersi. Chociaż wytyczne Amerykańskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej mówią o potrzebie stosowania technik DIBH do napromieniania lewej piersi, nie ma wskazówek dotyczących wyboru odpowiedniej technologii, która umożliwi leczenie w najbardziej precyzyjny i powtarzany sposób. Dane z monitorowania powierzchni w czasie rzeczywistym wykazały, że 22% wstrzymań oddechu wykraczało poza docelową tolerancję 5 mm.[3] Pokazuje to jak bardzo potrzebne jest rozwiązanie technologiczne zapewniające dokładne i powtarzalne leczenie w celu uniknięcia długotrwałego uszkodzenia serca u tych pacjentów.

Opcja DIBH w AlignRT została zaprojektowana do weryfikacji pozycji powierzchni podczas wstrzymania oddechu. Często pacjent zmęczony wstrzymywaniem oddechu wygina plecy i odrywa je od stołu, aby utrzymać głęboki wdech. Niektóre oferowane na rynku systemy nie są niestety w stanie tego wykryć. Odczytują one prawidłową pozycję osoby leczonej mimo tego, że serce staje się bardziej narażone na działanie dawki terapeutycznej.

Ponieważ AlignRT śledzi pozycję pacjenta w czasie rzeczywistym we wszystkich 6 stopniach swobody w trakcie zatrzymanego wdechu, oderwanie pleców od stołu zostanie wykryte, a proces napromieniania przerwany dopóki osoba poddana terapii nie znajdzie się w zaplanowanej pozycji.Badania przy użyciu SPECT wykonane przed i 6 miesięcy po radioterapii wykazują brak zmian perfuzyjnych serca u pacjentów naświetlanych pod kontrolą AlignRT z opcją DIBH. Dla porównania wady perfuzji wykryto u 27% pacjentów leczonych z powodu raka lewej piersi, na swobodnym oddechu, bez użycia AlignRT.[4]

O bezpieczeństwie i skuteczności stosowania AlignRT do procedur DIBH mówi ponad 10 publikacji medycznych. Unikatowa metoda śledzenia powierzchni ciała osoby leczonej we wszystkich 6 stopniach swobody, proste w użyciu narzędzia coachingowe oraz możliwość wstrzymywania wiązki sprawiają, że jest to sprawdzony, bezkonkurencyjny system.

Procedury SRS należą do jednych z najbardziej skomplikowanych procedur radioterapeutycznych. W przeciwieństwie do innych systemów, wspierających leczenie SRS, użycie AlignRT pozwala zapewnić wyjątkowo wysoki komfort pacjenta dzięki możliwości zastosowania otwartych masek.

Stosowanie otwartych masek wraz z systemem AlignRT nie zmniejsza stabilności pozycji pacjenta. AlignRT umożliwia ciągły monitoring poprawności ułożenia przez cały czas trwania procedury, zapewniając zerwanie wiązki w przypadku kiedy pacjent się poruszy. Zakres tolerancji standardowo ustawiony jest na 1 mm (vrt, lng, lat) i 1 stopień rotacji (pich, roll, yaw) co zapewnia, że ruch niewykrywalny dla ludzkiego oka, spowoduje przerwanie wiązki do czasu, gdy pacjent nie wróci do odpowiedniej pozycji.[5]

Dokładność AlignRT w procedurach SRS jest oczywiście poparta wieloma badaniami klinicznymi.[6] AlignRT nie ogranicza się do stosowania przy guzach mózgu i przerzutów do mózgu, ale z powodzeniem wykorzystuje się go także w leczeniu nieprawidłowości funkcjonalnych w mózgu np. nerwoból nerwu trójdzielnego.

Fig. 3. AlignRT daje sygnał, że pacjent znajduje się w odpowiedniej pozycji. Leczenie może być kontynuowane – źródło własne

Kontrola ryzykaMimo znaczącego rozwoju, który dokonał się w radioterapii w dalszym ciągu istnieje pewne ryzyko związane z popełnieniem błędu.Najczęstsze źródła błędów w radioterapii to:

  • wykonanie procedury na innym pacjencie, niż ten dla którego była pierwotnie zaplanowana,
  • nieprawidłowy wybór regionu, który powinien być napromieniony.
  • AlignRT posiada opcję o nazwie SafeRT-ID, który pomaga w weryfikacji pacjenta. Zapewnia on automatyczną, bezdotykową i dyskretną identyfikację osoby leczonej. Weryfkacja pacjenta odbywa się poprzez skanowanie jego twarzy. SafeRT-ID jest prosty w obsłudze. Podkreślić należy, że weryfikacja jest bezdotykowa oraz mniej czasochłonna w porównaniu do tradycyjnej weryfikacji polegającej na skontrolowaniu dokumentu tożsamości. Standardowe pozycjonowanie pacjenta na stole terapeutycznym obejmuje sprawdzenie tatuaży lub innych znaczników, znajdujących się na jego skórze, pozycji laserów oraz wszystkich instrukcji w karcie osoby poddanej terapii. Istnieją zabezpieczenia, które minimalizują ryzyko popełnienia błędu związanego z nieprawidłowym ułożeniem pacjenta. Systemy te niestety nie są doskonałe i w sposób znaczący obciążają personel dodatkową pracą.
  • Najczęściej stosowane procedury terapeutyczne zakładają, że raz ułożony pacjent pozostaje w dobrej pozycji przez cały proces napromieniania. W przypadku kiedy osoba leczona się poruszy, jego pozycja powinna zostać odtworzona za pomocą weryfikacji obrazowej. Dzięki wykorzystaniu systemu AlignRT ruch pacjenta zostaje wykryty, co umożliwia zmianę jego ułożenia przed zrobieniem zdjęcia weryfikacyjnego i zmniejszenie dodatkowej ekspozycji na promieniowanie.

SGRT w czasach pandemiiPandemia COVID-19 uświadomiła wszystkim, że praktyka kliniczna realizacji niektórych standardowych procedur radioterapeutycznych może ulec zmianie. Amerykańskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej (ASTRO) w swoich zaleceniach dotyczących pracy w trakcie pandemii, zwraca szczególną uwagę na ograniczanie bezpośredniego kontaktu z pacjentem oraz próbę (tam gdzie to możliwe i naukowo uzasadnione) wdrożenia procedur hipofrakcjonowanych. W obu przypadkach AlignRT sprawdza się w 100%. Z jednej strony jako system cał­kowicie bezdotykowy i pozwalający na ograniczanie kontaktu w relacji technik-pa­cjent. Natomiast z drugiej strony jako system ultra precyzyjny oraz bezpieczny, sprawdzający się przy leczeniu hipofrak­cjonowanym.

AlignRT zapewnia dodatkowy „zestaw oczu” monitorujący pacjenta od samego początku procedury do dostarczenia ostatniej jednostki monitorowej. Ciągły monitoring ułożenia znacząco zwiększa bezpieczeństwo zarówno samego pacjenta, jak i osób realizujących procedurę. Po każdym kursie terapeutycznym AlignRT generuje raport z danej sesji terapeutycznej dostarczając nam dokument poświadczający poprawność i dokładność napromieniania.

Technologia SGRT stała się standardowym elementem leczenia radio-onkologicznego na całym świecie. W listopadzie 2019 roku połączone siły ACR (z ang. American College of Radiology), a także ASTRO wpisały SGRT do zaktualizowanych rekomendacji dot. leczenia SBRT. Podkreślono, że jest to wypadkową bardzo dobrych wyników badań klinicznych opublikowanych na przestrzeni kilku ostatnich lat.Zawsze aktualne informacje można znaleźć na www.sgrt.org.

[1] wykaz dostępny jest na stroniewww.alignrtedu.com/cancer-treatment-center.[2] wszystkie są dostępne na stroniewww.visionrt.com/education.[3] J Appl Clin Med Phys. 2018 Jan; 19(1): 25–38; Published online 2017 Nov 15.„Dosimetric effects of intrafractional isocenter variation during deep inspiration breath-hold for breast cancer patients using surface-guided radiotherapy.” Malin Kügele et all.[4] “Utility of Deep Inspiration Breath Hold for Left-Sided Breast Radiation Therapy in Preventing Early Cardiac Perfusion Defects: A ProspectiveStudy.” Int J Radiat Oncol Biol Phys 97(5): 903-909.[5] Chinsky, B., et al. (2016). “Feasibility of Using a Commercially Available Surface Guided Radiotherapy System with An Open-Face SRS Immobilization System.” Medical Physics 43(6): 3611-3611.[6] więcej informacji można znaleźć na stronie www.visionrt.com/education#1571056644167-69d48dc7-e470.

Autorzy
Karol Szymerkowski

Vision RT