Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Pacjenci preferują radioterapię bez oznakowań i tatuaży

Autor:
Tadeusz Popiela

Dlaczego warto zrezygnować z tatuaży i fizycznych oznakowań podczas radioterapii?
Przed rozpowszechnieniem przez Vision RT radioterapii sterowanej powierzchniowo (SGRT), trwałe tatuaże na skórze pacjentów były praktycznie jedyną metodą pozwalającą precyzyjnie pozycjonować pacjenta. Dla wielu osób, taki tatuaż to przykre doświadczenie i stygmatyzm na całe życie.

Technologia AlignRT® Advance SGRT eliminuje nie tylko potrzebę tatuowania, ale także często pojawiającą się konieczność dodatkowego napromieniania. W badaniach wykazano, że AlignRT® Advance SGRT jest co najmniej tak samo dokładne, jak tradycyjne sposoby pozycjonowania. Dodatkowo pozycja pacjenta jest monitorowana przez cały czas trwania procedury. Jeśli którykolwiek parametr pozycji ulegnie zmianie, AlignRT® Advance SGRT automatycznie zasygnalizuje konieczność wstrzymania promieniowania. Jest to więc nie tylko bezpieczne rozwiązanie dla pacjenta, lecz także wygodne dla operatora.

Heidi Probst, profesor Radioterapii i Onkologii, tak opisała swoje doświadczenia trwałego znakowania ciała: Czasami nie chcesz tłumaczyć dociekliwym ludziom, dlaczego masz czarną kropkę na piersi, po prostu chcesz żyć dalej.

Obecnie już ponad 100 klinik na świecie odeszło od metody tatuowania pacjentów i rozpoczęło stosowanie AlignRT® Advance SGRT. Ośrodki te można znaleźć na stronie saferradiationtherapy.com.

Pacjenci wolą brak trwałego znakowania
W czasopiśmie „The Breast Journal” z 2019 roku opisano ankietę przeprowadzoną pośród 138 pacjentów z Young Survival Coalition, na temat ich zdania w sprawie trwałego znakowania. Pacjentów pytano o ich odczucia w związku z wykonaniem tatuażu i ogólnego znakowania skóry w procesie leczenia raka i podczas radioterapii. Badanie wykazało więc, że zdecydowanie preferują brak znakowania.

W dzisiejszych czasach pacjenci przeznaczają coraz więcej czasu i środków na poszukiwanie klinik oferujących AlignRT® Advance SGRT. Są świadomi przewagi tej metody, a przez to skłonni pojechać dalej, ponieść dodatkowe koszty i w związku z tym poświęcić więcej czasu na terapię.

Precyzja
AlignRT® Advance SGRT śledzi powierzchnię skóry pacjenta w czasie rzeczywistym z sub-milimetrową dokładnością. Korzystając z opatentowanego zestawu kamer stereo 3D, AlignRT® Advance SGRT monitoruje powierzchnię skóry w czasie rzeczywistym i porównuje ją z pozycją idealną z dokładnością poniżej jednego milimetra. Dzięki temu promieniowanie jest dostarczane tylko wtedy, gdy pacjent jest prawidłowo ułożony, co zwiększa jego bezpieczeństwo. Pełne wykorzystanie SGRT pozwala na zaprzestanie znakowania, zwiększając tym samym satysfakcję pacjenta, przepustowość pracowni i dokładność urządzeń.

Ochrona serca
AlignRT® może pomóc zminimalizować ekspozycję mięśnia sercowego na promieniowanie. W przypadku naświetlania lewej piersi (DIBH) zaobserwowano znaczne skrócenie czasu przygotowania procedury. System AlignRT® jest bezpieczny i nieinwazyjny. Dodatkowym atutem jest to, że może być stosowany przy każdej postaci nowotworu, w tym raka piersi, mózgu, płuc, wątroby, mięsaka, głowy i szyi oraz wielu innych.

Skrócony czas leczenia
Zabiegi niewymagające znakowań skracają czas procedury naświetlania. Zauważył to Northside Cancer Institute, który wskazał na skrócenie średniego czasu przebywania pacjenta w pracowni o 14% w porównaniu z danymi zebranymi przed korzystaniem z AlignRT® Advance. Warto także zauważyć, że oferowanie takiej opcji może pozwolić ośrodkowi odróżnić się od konkurencji.

Vision RT posiada zestaw materiałów informacyjnych dla pacjentów, pomagający w propagowaniu metody beztatuażowej. ♦

Autorzy
Tadeusz Popiela

Consultronix