Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Technologia SPECTRALIS SHIFT

Prędkość dostosowana do potrzeb

Autor:
Dariusz Łagan

Heidelberg Engineering od lat wyznacza trendy w diagnostyce okulistycznej. Niedościgniona technologia śledzenia ruchu gałki ocznej, konfokalna optyka czy unikalne oprogramowanie każdego dnia wspierają lekarzy w podejmowaniu najtrudniejszych decyzji klinicznych. To jednak nie wszystko. Przed nami nowa generacja tomografów SPECTRALIS z technologią SHIFT. Jest to pierwszy komercyjnie dostępny aparat OCT, który pozwala na zmianę prędkości skanowania, można wybrać spośród trzech: 20 kHz, 85 kHz i 125 kHz. Nowa architektura źródła OCT powstała, aby znaleźć równowagę pomiędzy jakością obrazu i szybkością badania w każdym indywidualnym przypadku. Możliwość zmiany prędkości skanowania pozwala na uzyskanie optymalnych jakościowo skanów, a także poprawia komfort i efektywność pracy.

SPECTRALIS z SHIFT dzięki kompatybilności wstecznej zapewnia zgodność istniejących danych oraz szybką integrację z nowymi badaniami. Przejście na nową technologię jest proste i bezproblemowe, a funkcja długoterminowej obserwacji follow-up gwarantuje ciągłość danych pacjenta.

20 kHz – czasami wolniej znaczy lepiej

Szybkość to nie wszystko. OCT w tym trybie charakteryzuje wysoki poziom czułości. Funkcja umożliwia wykonanie skanów OCT nawet w najtrudniejszych przypadkach. Prędkość skanowania 20 kHz w aparacie SPECTRALIS z technologią SHIFT zapewnia lepszą jakość obrazu dzięki większej czułości i lepszemu stosunkowi sygnału do szumu. Rozwiązanie pozwala na wychwycenie szczegółów nawet w przypadku zmętniałych ośrodków optycznych oka. SHIFT 20 kHz umożliwia rejestrowanie istotnych klinicznie skanów struktur tylnego odcinka oka o wysokiej rozdzielczości. W sytuacji, gdy inne urządzenia lub standardowe metody obrazowania nie są w stanie zapewnić wystarczającej jakości z powodu zaćmy, obrzęku rogówki lub złej jakości filmu łzowego.

W razie potrzeby połączenie z nowymi trybami Enhanced Vitreous Imaging (EVI) lub Enhanced Depth Imaging (EDI) może wydobyć jeszcze więcej szczegółów od ciała szklistego do naczyniówki. Poniżej jest porównanie obrazów wykonanych w trybie wysokiej czułości (20 kHz) ze standardowymi obrazami OCT (85 kHz).

Cukrzyca z defektem rogówki_85 kHz

Cukrzyca z defektem rogówki_20 kHz

Zmętnienie przedniej komory_85 kHz

Zmętnienie przedniej komory_20 kHz

Zmętnienie przedniej komory_obraz plamki_85 kHz

Zmętnienie przedniej komory_obraz plamki_20 kHz

X

85 kHz – czasem równowaga jest najlepsza

Dzięki idealnemu stosunkowi prędkości do jakości w obrazowaniu OCT, prędkość skanowania 85 kHz zapewnia równowagę między wydajnym przebiegiem pracy a jakością skanów, co pozwala uzyskać optymalne wyniki. Pomiary są wiarygodne a obrazy zachwycające. Jest to sprawdzony standard w praktyce klinicznej, gdyż prędkość skanowania 85 kHz daje pewną diagnostykę oraz stwarza komfortowe warunki, zarówno dla operatora, jak i pacjenta. Platforma SPECTRALIS, w połączeniu z nowymi komponentami elektronicznymi, znacznie zwiększa wydajność obrazowania OCT tylnego bieguna, badania w trybie jaskrowym oraz Angio OCT. SHIFT 85 kHz zapewnia obrazy pełne szczegółów o wysokim kontraście i wyrazistości. Synergia technologii znacząco podnosi jakość pracy. Obrazy o znakomitej rozdzielczości, we wszystkich zastosowaniach OCT, pomagają w stawianiu pewnych diagnoz. SHIFT 85 kHz gwarantuje wysoką jakość strukturalnych obrazów OCT w całym segmencie tylnym.

85 kHz

125 kHz – czasami szybciej znaczy lepiej

Przyspieszenie akwizycji obrazu w angiografii OCT nawet o 30% następuje dzięki prędkości skanowania 125 kHz. Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, aby poprawić wydajność codziennych czynności klinicznych. W trybie Angio OCT częstotliwość 125 kHz pozwala zwiększyć przepustowość bez istotnej klinicznie utraty jakości obrazu w porównaniu z obecną prędkością skanowania 85 kHz. Szybka akwizycja obrazów umożliwia wizualizację przepływu nawet w drobnych naczyniach, przy jednoczesnej minimalizacji artefaktów. Nowy tryb pozwala uzyskać ostre i szczegółowe obrazy sieci kapilarnej. Dodatkowo, można skrócić czas badania w jaskrze przyspieszając akwizycję za pomocą Glaucoma Module Premium Edition.

Tarczyca nerwu wzrokowego z zakrzepem żyły siatkówki (po lewej 85 kHz, po prawej 125 kHz)

Wysiękowa AMD (po lewej 85 kHz, po prawej 125 kHz)

X

SPECTRALIS jako system obrazowania multimodalnego (m.in. Angio OCT, FA, ICG), z możliwością rozbudowy, stanowi realne wsparcie praktyki lekarskiej w perspektywie wielu kolejnych lat. ♦

Autorzy
Dariusz Łagan

Consultronix

Produkty

SPECTRALIS®