Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Accent Ultra – częstotliwość radiowa i ultradźwięki w jednym systemie

Autor:
Marta Klimek

Za ultradźwięki przyjmuje się fale o częstotliwości oscylacji w przedziale 16 kHz do 100 MHz. W przyrodzie spotykane są one dosyć często – niektóre zwierzęta wykorzystują fale do echolokacji, delfiny na przykład posługują się nimi w poszukiwaniu pożywienia pod dnem zbiorników wodnych. Fale ultradźwiękowe znane są nam dzięki Piotrowi i Jakubowi Curie, którzy odkryli je w XIX wieku, zaś wpływem ultradźwięków na organizmy żywe zajął się w 1927 roku Paul Langevin. Do użytku medycznego ultradźwięki weszły w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia i od tego czasu, dzięki rozwojowi współczesnej elektroniki, znajdują coraz szersze zastosowanie w rehabilitacji, reumatologii, chirurgii, stomatologii oraz w dermatologii i medycynie estetycznej.

Mnogość powyższych zastosowań warunkuje zdolność odbierania dźwięków przez tkankę: głębokość penetracji zależy od części ciała – dla przykładu kości i nerwy mają największą zdolność odbioru, a tkanka tłuszczowa i skóra najmniejszą.

Na powstawanie ultradźwięków wpływa tzw. odwrócony efekt piezoelektryczny, czyli przyłożenie zmiennego napięcia na kryształ (np. kwarcu), generując tym samym jego odkształcanie. Przy doborze odpowiedniej amplitudy i częstotliwości generuje się akustyczną falę ultradźwiękową. Ultradźwięki w medycynie dzielimy ze względu na rodzaj zastosowania na: bierne- zaliczamy tu ultrasonografy, które charakteryzuje niewielka moc, oraz minimalny wpływ na tkanki. Wyróżnić możemy też zastosowania czynne, czyli np. terapia ultradźwiękowa – uznana forma leczenia w neurologii czy ortopedii. Od niedawna, dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów oraz najnowszych technologii, znacznie zwiększono moc aparatów ultradźwiękowych, dzięki czemu możliwe stało się szersze ich zastosowanie w medycynie estetycznej i kosmetyce. Współczesne aparaty służą w gabinetach nie tylko do peelingu kawitacyjnego czy sonoforezy, ale również stają się podstawą bezinwazyjnych metod modelowania ciała pacjenta.

Accent Ultra

Nowy system Accent Ultra, izraelskiego producenta Alma Lasers, został rozszerzony o głowice ultradźwiękowe, uzupełniając dotychczasowe możliwości urządzenia bazujące na wykorzystaniu częstotliwości radiowej – RF. Połączenie dwóch modułów pracy daje unikalne na rynku narzędzie walki z niedoskonałościami ciała pacjenta. Moduł UniForm bazuje na wykorzystaniu częstotliwości radiowej z jednoczesnym drenażem limfatycznym, skutecznie i szybko redukując na przykład cellulit czy luźną skórę. Zastosowanie częstotliwości radiowej stymuluje lokalny metabolizm leczonego obszaru, doprowadza do jego przekrwienia i lepszego odżywienia.Moduł Ultra efektywnie i selektywnie działa na depozyty tłuszczowe, bazując na wzroście przepuszczalności błon komórkowych, usprawnieniu oddychania tkankowego i pobudzeniu przemiany materii komórek, bez niszczenia otaczających struktur, takich jak: skóra, naczynia krwionośne i nerwy obwodowe. Błony komórkowe adiapocytów poddane działaniu ultradźwięku zostają uszkodzone, pozwalając tym samym na opróżnienie się depozytu tłuszczowego w przestrzenie między tkankowe. Usuwanie tłuszczu odbywa się za pomocą procesów fizjologicznych, poprzez układ limfatyczny, układ krwionośny i system immunologiczny. Trójglicerydy z uszkodzonych komórek tłuszczowych uwolnione do płynu śródmiąższowego są stopniowo transportowane poprzez system limfatyczny oraz krwionośny do wątroby, gdzie ulegają ostatecznej neutralizacji.Pacjenci kwalifikowani są na zabieg przez lekarza. I podobnie jak w przypadku samych fal radiowych wyłączającymi z terapii są: ciąża i okres laktacji, choroby nowotworowe, choroby układu krążenia i ogólnoustrojowe, rozrusznik serca, metalowe implanty czy defibrylatory.

Doniesienia środowiska medycznego pracującego na nowym Accencie Ultra są bardzo obiecujące. Trwający od 60 do 90 minut zabieg (czas uzależniony od rozmiaru zadanej powierzchni) przynosi niemalże natychmiastowy efekt objawiający się zmniejszeniem obwodu tkanki o średnio 3 cm.

Kombinacja dwóch technologii – radiofrekwencji i ultradźwięków – w jednym gabinecie, i co więcej w jednym systemie Accent Ultra to już „złoty standard” w modelowaniu ciała. Od dziś urządzenie znane na całym świecie dostępne także u nas. Zapraszamy!

Autorzy
Marta Klimek