Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Nasza pierwsza instalacja w American Heart of Poland

Autor:
Leszek Piątek
AHP

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu naszą pierwszą instalację systemu rezonansu magnetycznego Intera 1.5 T firmy Philips. System został zainstalowany i uruchomiony w Małopolskim Centrum Sercowo – Naczyniowym PAKS w Chrzanowie. Jest to jedna z trzynastu klinik American Heart of Poland Sp. z o.o.

Misją American Heart of Poland jest wyjście naprzeciw współczesnym potrzebom lokalnych społeczności. Jest to polsko-amerykańska inicjatywa, podjęta w 2000 roku przez Prof. dr hab. n. med. Pawła Buszmana. Ma ona na celu utworzenie sieci nowoczesnych jednostek służby zdrowia na terenie całej Polski.

Aktualnie w strukturach American Heart of Poland funkcjonują przede wszystkim oddziały kardiologiczne, wyposażone w pracownie hemodynamiczne oraz pracownie diagnostyki obrazowej – tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Stworzone ośrodki dysponują nie tylko nowoczesnym sprzętem, ale również wysoko wykwalifikowanym i doświadczonym personelem medycznym.

W głównej mierze American Heart of Poland zależy na zagwarantowaniu szybkiego dostępu do procedur służących ratowaniu życia i zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów. Tym większy to dla nas zaszczyt być partnerem i kontrahentem tak nowoczesnego i wymagającegooperatora medycznego jakim jest American Heart of Poland.

Intera 1.5 T jest jednym z dwu, produkowanych przez firmę Philips Healthcare, wysokopolowych skanerów MR. Konstrukcja zapewnia efektywny i płynny przebieg badania pacjenta dzięki tzw. Philips Freedom Technology. Nowoczesne rozwiązania zapewniają swobodę pracy i pełne wykorzystanie możliwości skanera dla potrzeb badań klinicznych. Każde badanie, od badań neurologicznych, układu kostno-mięśniowego i jamy brzusznej do badań czynnościowych i kardiologicznych, angiografii ze wzmocnieniem kontrastowym i spektroskopii, może być wykonane zgodnie z proponowanymi przez producenta standardowymi protokołami lub zmodyfikowanymi przez użytkownika. Nowa rodzina zaawansowanych programów użytkowyc zapewnia klinicystom możliwość rozszerzenia bazy referencyjnej przez dostosowanie systemu Intera do konkretnych potrzeb klinicznych.

Rezonans magnetyczny Intera 1.5 T Philips

Kliniczne oprogramowanie użytkowe ScanTools systemu zawiera zoptymalizowane pakiety dla technik obrazowania, przeglądania i przetwarzania danych.

Niezwykła jednorodność magnesu w połączeniu z doskonałą liniowością gradientów zapewnia optymalną jakość obrazowania dużych objętości. Intera 1.5 T oferuje wyjątkowe pole widzenia FoV= 53 cm.

System Intera skonstruowany jest z myślą o komforcie pacjenta oraz większej przepustowości. Nowa konstrukcja zapewnia dobry dostęp do pacjenta i faktycznie u większości pacjentów wyklucza reakcje klaustrofobowe. W tym kontekście na podkreślenie zasługują następujące parametry techniczne:- średnica otworu pacjenta wynosi 60 cm, a jego długość w najwęższym miejscu tylko 60 cm,- komfortowy stół pacjenta – maksymalne dopuszczalne obciążenie 250 kg,- blat stołu pacjenta obejmuje zestaw akcesoriów do pozycjonowania pacjenta i zapewnienia jego komfortu,- regulowana wentylacja powietrza i zmienne oświetlenie w otworze dla pacjenta,- mikrofon w otworze magnesu oraz zawieszane pod sufitem głośniki umożliwiają dwukierunkowy kontakt pacjenta z operatorem, jak również słuchanie muzyki,- trzymany w ręku przycisk wezwania pielęgniarki,- miękki materac z zagłówkiem, podpórka pod kolana oraz kliny pozycjonujące,- słuchawki pacjenta z dwukierunkową komunikacją zmniejszają szum akustyczny,- synchronizację wyzwalanej i bramkowanej sekwencji umożliwiana przez:* czujnik tętna obwodowego,* czujnik oddechu,* system rejestracji przebiegu EKG,- sygnały czynności fizjologicznych można obserwować na monitorze konsoli operatorskiej.

Autorzy
Leszek Piątek

Consultronix