Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Aleksandra Wlaź, dr n. med.

Klinika Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Artykuły