Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Tomasz Żarnowski, prof. dr hab. n. med.

Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Artykuły