Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Nasze doświadczenia z soczewką toryczną Vivinex™ Toric firmy HOYA

Autorzy:
Tomasz Żarnowski, prof. dr hab. n. med.Aleksandra Wlaź, dr n. med.

Metodą z wyboru w leczeniu współistniejącej zaćmy i astygmatyzmu rogówkowego jest fakoemulsyfikacja soczewki własnej i wszczep sztucznej soczewki torycznej. Aby osiągnąć najlepszy wynik refrakcyjny zaleca się, aby korygować astygmatyzm rogówkowy w przypadku, gdy jest on większy od 0,75 D. Ma to szczególnie duże znaczenie podczas wszczepu soczewki wieloogniskowej lub o wydłużonej głębi ostrości (EDOF). Szacuje się, że około 40% pacjentów ma astygmatyzm rogówkowy większy niż 1 D. Około 10% pacjentów zgłasza się z astygmatyzmem wynoszącym ponad 2 D. Zmiany w finansowaniu leczenia zaćmy, które zaszły w 2018 r. umożliwiły korygowanie astygmatyzmu rogówkowego powyżej 2 D podczas operacji usunięcia zaćmy w ramach zabiegu refundowanego. To sprawiło, że soczewki toryczne są dzisiaj znacznie częściej stosowane w codziennej praktyce.

Soczewkę toryczną HOYA Vivinex™ Toric w systemie iSert® wszczepiamy od 1,5 roku, a od około 2 miesięcy mamy doświadczenie z nowym systemem multiSert®. Wyniki refrakcyjne są bardzo dobre, soczewka jest stabilna i nie rotuje się w torebce. Nie stwierdziliśmy żadnego przypadku decentracji wszczepu. Kalkulator dedykowany soczewce Vivinex™ Toric (https://www.hoyatoric.com/?p=calc) uwzględnia astygmatyzm pochodzący z tylnej powierzchni rogówki poprzez zastosowanie modelu regresji metodą Abulafii i Kocha. Znacząco poprawia to przewidywalność korekcji i jest również wykorzystane w kalkulatorze torycznym Barretta (nomogram Baylor). Oczywiście modele uwzględniające astygmatyzm tylnej powierzchni rogówki zawodzą w przypadku nietypowej rogówki, np. w stożku, po przeszczepie rogówki, po laserowej korekcji, a także w astygmatyzmach skośnych. Wtedy zaleca się, aby formuła Abulafii i Kocha była wyłączona. Ponadto, kalkulator szacuje efektywną pozycję soczewki i dostosowuje moc cylindryczną soczewki do astygmatyzmu w płaszczyźnie rogówki opierając się na formule Holladay 1.

Soczewka jest preloadowana, szerokość tipa wynosi 1,7 mm. Przez cięcie 2,2 mm tip przechodzi bez oporu, również w przypadku większych mocy soczewek. Z systemem iSert® mamy do czynienia już od dawna, a od 2 miesięcy korzystamy z systemu multiSert®. Mamy tu możliwość wyboru tradycyjnego dla iSert® wkręcania soczewki (screw method), lub standardowego wciskania tłoka injektora (push method). Wkręcanie soczewki może być korzystniejsze w przypadku luźnych więzadełek, natomiast korzystanie z wciskanego tłoka pozostawia wolną drugą rękę, co umożliwia hydroimplantację soczewki, utrzymując napięcie przez użycie irygacji. Zaletą systemu multiSert® jest również możliwość dostosowania osłonki tipa injektora do preferencji wszczepu odnośnie głębokości wprowadzenia tipa do przedniej komory. Podsumowując, obsługa injektora multiSert® jest bardzo intuicyjna, a korekcja astygmatyzmu z użyciem soczewki HOYA Vivinex™ Toric jest bezpiecznym i przewidywalnym procesem. ♦

Autorzy
Tomasz Żarnowski, prof. ...

Katedra i Klinika Okulis...

Aleksandra Wlaź, dr n. ...

Klinika Diagnostyki i Mi...