Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Elżbieta Szymańska, dr n. med.

 

Klinika Dermatologii Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

Artykuły