Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Zastosowanie refleksyjnej mikroskopii konfokalnej w diagnostyce czerniaka skóry

Autorzy:
Klaudia Dopytalska, lek.Agata Mikucka-Wituszyńska, lek.P. Sobolewski , lek.Elżbieta Szymańska, dr n. med.Irena Walecka, prof. dr hab. n. med.

Refleksyjna mikroskopia konfokalna in vivo (ang. in vivo reflectance confocal microscopy, RCM) to nowoczesna, nieinwazyjna metoda obrazowania skóry. Pozwala zwizualizować tkanki w rozdzielczości porównywalnej do tej uzyskiwanej w klasycznym badaniu histopatologicznym. Podczas badania skóry można zobrazować: naskórek wraz z jego warstwami oraz skórę właściwą – warstwę brodawkowatą i górną część warstwy siateczkowatej, a także przydatki skóry. Zdjęcia uzyskane techniką RCM – tzw. przekroje optyczne – odpowiadają horyzontalnym przekrojom poszczególnych warstw skóry na określonej głębokości, a jej maksymalna wartość w tej technice wynosi około 200-300 μm. Jest to największe ograniczenie tej metody obrazowania, szczególnie w przypadku zaawansowanych zmian nowotworowych. Naciekające głęboko guzy lub towarzyszące im zgrubienia naskórka uniemożliwiają prawidłowy wgląd w głębsze warstwy podczas badania RCM.

Takie badanie zmian skórnych jest szczególnie przydatne w diagnostyce onkologicznej – zwłaszcza w rozpoznawaniu czerniaka i niemelanocytarnych guzów skóry. W 2007 roku Giovanni Pellacani i wsp., na podstawie przeprowadzonych badań, opracowali kryteria diagnostyczne zastosowania mikroskopii konfokalnej w rozpoznaniu czerniaka (tab. 1.). Zaproponowane cechy w znacznym stopniu pokrywają się z odchyleniami widocznymi w klasycznym badaniu histopatologicznym: obecność atypowych melanocytów na poziomie połączeń skórno-naskórkowych, obecność okrągłych komórek pagetoidalnych w naskórku w postaci pojedynczych, rozsianych komórek lub zgrupowanych w formie gniazd (fot.1, 2.). Po zobrazowaniu zmiany w RCM i podsumowaniu znalezionych nieprawidłowości otrzymany wynik, 3 lub więcej punktów, wskazuje na rozpoznanie czerniaka z czułością 97,3% i swoistością 72,3%.

Należy podkreślić, że wciąż złotym standardem i jedyną metodą pozwalającą potwierdzić rozpoznanie czerniaka jest badanie histopatologiczne. Badanie RCM stanowi jednak ogromny przełom w dynamicznie rozwijającej się dziedzinie nieinwazyjnego obrazowania chorób skóry. Jako technika nieinwazyjna w niektórych przypadkach pozwala uniknąć biopsji skóry lub zabiegu chirurgicznego. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy podejrzana onkologicznie zmiana znajduje się w miejscu posiadającym istotne walory estetyczne, czy też w okolicach anogenitalnych (np. skóra twarzy, owłosiona skóra głowy, okolice narządów intymnych). RCM to wciąż relatywnie młoda, prężnie rozwijająca się metoda obrazowania skóry. Dalsze badania i popularyzacja refleksyjnej mikroskopii konfokalnej z pewnością doprowadzą do jej upowszechnienia i rozwoju. ♦

Autorzy
Klaudia Dopytalska, lek.

Klinika Dermatologii Cen...

Agata Mikucka-Wituszyńsk...

Klinika Dermatologii CMK...

P. Sobolewski , lek.

Klinika Dermatologii CMK...

Elżbieta Szymańska, dr n...

Klinika Dermatologii Cen...

Irena Walecka, prof. dr ...

Kierownik Kliniki Dermat...