Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Seeing is believing: wstępne doświadczenia własne z wykorzystaniem echokardiografu Philips iE33

Autor:
Jerzy Sadowski, prof. dr hab.

W czerwcu bieżącego roku przez 2 tygodnie mieliśmy przyjemność testować w Klinice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii w Krakowie, najnowszy echokardiograf firmy Philips iE33. Dzięki uprzejmości firmy Philips oraz Consultronix pozostawiono nam do dyspozycji cały zestaw głowic echokardiograficznych (włączając w to głowicę przezprzełykową) oraz głowicę naczyniową.

Echokardiograf iE33 firmy Philips

Do tej pory korzystaliśmy już w naszej Pracowni z aparatu Philips7500, mogliśmy więc porównać go z najnowszym „dzieckiem” firmy. Przywykliśmy już do doskonałego obrazowania dopplerowskiego, które zawsze było wizytówką aparatów Philipsa, ale zaskoczyła nas fantastyczna jakość obrazowania 2D. Aparat jest przyjemny i łatwy w obsłudze. Wprawdzie na klawiaturze dokonano kilku drobnych zmian, ale można się do nich dość szybko przyzwyczaić.

W naszej Klinice wykonujemy bardzo dużo badań echo kardiograficznych u pacjentów kwalifikowanych do zabiegu kardiochirurgicznego. Jakość obrazowania ma w takich przypadkach podstawowe znaczenie, nawet dla doświadczonego echokardiografisty. W ciągu 2-tygodniowego dostępu do iE33 mieliśmy wiele możliwości przetestowania aparatu również u chorych ze złym oknem akustycznym: bezpośrednio po zabiegach operacyjnych, na intensywnej terapii czy z przewlekłymi chorobami płuc, a przeprowadzone próby potwierdziły doskonałe parametry techniczne echokardiografu.

Kolejnym, bardzo istotnym w naszej Pracowni udogodnieniem, jest głowica przezprzełykowa z opcją obrazowania 3D. Jest to bardzo istotne wprzypadku przezprzełykowych badań śródoperacyjnych. Obraz trójwymiarowy (szczególnie przekonujący dla kardiochirurga) bardzo ułatwia zarówno ocenę zastawek przed planowanymi zabiegami rekonstrukcyjnymi, jak i bezpośrednią ocenę pooperacyjną. Uwidocznienie dokładnej morfologii płatków zastawkowych, prolapsu mitralnego czy dokładna lokalizacja punktu wyjścia i rozległości fali zwrotnej, umożliwiają szczegółowe zaplanowanie rodzaju i rozległości zabiegu operacyjnego. Pozwalają także na bezpośrednią śródoperacyjną ocenę rezultatu zabiegu i ewentualną korektę wyniku. Echokardiograf Philips iE33 okazał się doskonałym narzędziem diagnostycznym na kardiochirurgii.

Autorzy
Jerzy Sadowski, prof. d...

Klinika Chirurgii Serca,...